Zawsze gotowi by pomóc, z pasją i poświęceniem,  w stałej gotowości,  dzielni i zdeterminowani
przejdź do sklepu
facebook google plus instagram sklep

Strażacki bilans wojenny

Blog IgnisVestimenta.pl

W okresie okupacji straże pożarne, zawodowe i ochotnicze włączyły się do walki z okupantem, strażacy podejmowali akcje sabotażowe i dywersyjne, pomagali oddziałom partyzanckim, często też sami walczyli w ich szeregach. Wielu z nich poległo w kraju i na frontach II wojny światowej, wielu też zginęło w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Straż pożarna stanowiła w latach minionej wojny i okupacji prawdopodobnie jedyną grupę, która tworzyła w ramach swojej zawodowej organizacji odrębny ruch oporu - cywilny i zbrojny.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 2-4769

W okupowanym kraju funkcjonowało co najmniej 14 000 zorganizowanych jednostek straży pożarnej. Szacuje się, że w każdej z nich znajdowało się około 9 uczestników ruchu oporu. Daje to sumaryczną liczbę 130 000 osób pierwszego rzutu, przyjmując ten sposób obliczeń i biorąc pod uwagę kolejne dwa rzuty mogło to być nawet 400 000 osób.

W "Przeglądzie Pożarniczym" z dnia 18 listopada 1948 r. oszacowano, że w latach wojny i okupacji hitlerowskiej śmierć poniosło 65 procent korpusu oficerskiego polskiego pożarnictwa. Podaje się również, że w sumie zginęło 50 000 ludzi, w tym pracowników zawodowych straży pożarnych, ochotniczych, terenowych i zakładowych oraz ludzi spoza straży, ale z nią związanych.

W kolejnych postach postaramy się w skrócie przybliżyć Wam główne akcje podejmowane w ramach obrony cywilnej, organizację strażackiego ruchu oporu oraz najważniejsze działania zbrojne, w których uczestniczyli strażacy.

Źródło: "Strażacka wierność - z dziejów strażackiego antyhitlerowskiego ruchu oporu w okupowanej  Warszawie w latach 1939 - 1945" Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1977 r.

Komentarze


Zobacz również