Zawsze gotowi by pomóc, z pasją i poświęceniem,  w stałej gotowości,  dzielni i zdeterminowani
przejdź do sklepu
facebook google plus instagram sklep

Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym

Blog IgnisVestimenta.pl

Sport pożarniczy - jest to dyscyplina sportu uprawiana przez strażaków Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Ma za zadanie nie tylko zwiększenie sprawności fizycznej, ale także podniesienie umiejętności pracy zespołowej, znajomości i szybkości sprawiania sprzętu pożarniczego. W 2016 r. zorganizowana została już trzydziesta trzecia edycja Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym. Do rywalizacji stanęło 20 drużyn: 16 reprezentacji wojewódzkich oraz 4 szkół pożarniczych.

Zawody składają się z czterech konkurencji:
  • pożarniczy tor przeszkód 100 m
  • wspinanie przy użyciu drabiny hakowej
  • sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami
  • pożarnicze ćwiczenie bojowe
POŻARNICZY TOR PRZESZKÓD 100 m
Na sygnał startu zawodni wyposażony w prądownicę rozpoczyna bieg po swoim torze. Dobiega do ściany, która ustawiona jest na 23 m toru i pokonuje ją, przechodząc górą. Po zejściu ze ściany zabiera 2 odcinki węży pożarniczych zwiniętych w krąg. Kolejno przebiega po równoważni, która ustawiona jest na 38 m toru, rozwija węże, dobiega do rozdzielacza, do którego łączy jeden koniec linii wężowej. Drugi koniec łączy do prądownicy i biegnąc w kierunku mety rozwija linię wężową.
WSPINANIE PRZY UŻYCIU DRABINY HAKOWEJ
W tej konkurencji zawodnik wyposażony jest w drabinę hakową. Musi ona przed rozpoczęciem stykać się z podłożem całą powierzchnią przynajmniej jednej bocznicy. Na komendę "start" zawodnik rozpoczyna bieg po swoim torze w kierunku wspinalni. Drabinę może trzymać w dowolny sposób. Następnie zawiesza drabinę na parapecie I piętra, wchodzi po niej i siada na parapecie okna. Sprawia drabinę na II piętro, wchodzi po niej i siada na parapecie. Kolejno sprawia drabinę na III piętro, wchodzi po niej i zeskakuje na podłogę lub urządzenie pomiarowe tam zainstalowane. Czas konkurencji mierzony jest od komendy "start" do momentu zetknięcia drugiej nogi zawodnika z podłogą III piętra wspinalni lub wyłączenia (drugą nogą) urządzenia pomiarowego.
SZTAFETA POŻARNICZA 4 x 100 m Z PRZESZKODAMI
Konkurencję tą wykonują cztery osoby. Każdy z nich zajmuje miejsce w odpowiedniej strefie: pierwszy przed linią startu, drugi przed lub w strefie zmiany pomiędzy 90 a 110 m toru, trzeci przed lub w strefie zmiany pomiędzy 190 a 210 m toru, czwarty przed lub w strefie zmiany pomiędzy 290 a 310 m toru. Zawodnik rozpoczynający wyposażony jest w drabinę oraz prądownicę. Po sygnale rozpoczynającym konkurencję biegnie w stronę domku znajdującego się na 30 m toru i przy użyciu drabiny wchodzi na jego dach. Zeskakuje, dobiega do strefy zmiany, gdzie przekazuje prądownicę kolejnemu zawodnikowi. Ten biegnie w kierunku ściany ustawionej na 150 m toru, pokonuje ją górą, biegnie do strefy zmiany i przekazuje prądownicę trzeciemu zawodnikowi. Trzecia osoba dobiega do węży, zabiera je, pokonuje równoważnię, rozwija węże, łączy linię wężową, podłącza ją do rozdzielacza i łączy z prądownicą. Odłączenie prądownicy następuje po przekroczeniu linii 280 m toru. Kolejno biegnie do ostatniej strefy zmiany i przekazuje prądownicę czwartemu zawodnikowi. Ten dobiega do gaśnicy, ustawionej na 320 m toru, zabiera ją, dobiega do wanny z palącą się cieczą, gasi ogień i kontynuuje bieg do mety.
POŻARNICZE ĆWICZENIE BOJOWE
Na linię startu stawia się siedmiu zawodników, którzy wyposażeni są w: motopompę, 2 odcinki węży ssawnych, smok ssawny, 3 odcinki węży tłocznych W-75, 4 odcinki węży tłocznych W-52, rozdzielacz, 2 prądownice i 2 klucze do łączników. Na sygnał "start" zawodnicy podbiegają do podestu ze sprzętem, sprawiają go w sposób dowolny, następnie poprzez rozdzielacz podają dwa prądy wody do otworów w tarczach nalewowych. Konkurencja kończy się, gdy oba zbiorniki tarcz nalewowych napełnią się 10 litrami wody.
Źródło zdjęć:

Komentarze


Zobacz również